DAGKLUBB FÖR BARN I ÅLDERN 3 - 5 ÅR

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”

 

Verksamheten i församlingens dagklubb är en del av kyrkans dopundervisning.

 

Gruppen samlas 3 gånger i veckan: måndag, tisdag och onsdag kl 9 - 12.

 

Klubben erbjuder mångsidigt program för barn i åldern 3 - 5 år. I programmet ingår bl.a. morgonsamling, pyssel, musik och sång, sagostund samt lek och rörelse  (både fri och ledd lek), vi äter mellanmål och har det trevligt tillsammans.

 

Ibland har vi leksaksdag eller målardag, ibland bibeldag.

 

Programmet planeras och förverkligas med tanke på barnens utveckling och välbefinnande. Några gånger i året har vi familjegudstjänst i församlingen.

 

Barnen lär sig respektera och bry sig om övriga barn och vuxna,  de får uppleva  gemenskap och  trygghet.

 

”Du ska göra så mot andra, som du vill de ska göra mot dig”

ANMÄLAN TILL DAGKLUBBEN

Om Du vill anmäla Ditt barn till församlingens dagklubb, skriv ut och fyll i  anmälningsblanketten. Skicka eller hämta den till dagklubben, adress:  Ingå församling/Noora-Elina Nylund, Bollstavägen 2 A, 10210 Ingå eller skicka blanketten på e-post till: noora-elina.nylund@evl.fi.

Välkommen till dagklubben!

Barn som leker
Dags att söka höstens dagklubbsplats