DAGKLUBB FÖR BARN I ÅLDERN 3 - 5 ÅR (klubben är på paus)

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”

 

Verksamheten i församlingens dagklubb är en del av kyrkans dopundervisning.

Gruppen samlas 3 gånger i veckan: måndag, tisdag och onsdag kl 9 - 12.

Klubben erbjuder mångsidigt program för barn i åldern 3 - 5 år. I programmet ingår bl.a. morgonsamling, pyssel, musik och sång, sagostund samt lek och rörelse  (både fri och ledd lek), vi äter mellanmål och har det trevligt tillsammans. Vi har olika temadagar, går på skogsutfärd och biblioteket.

Programmet planeras och förverkligas med tanke på barnens utveckling och välbefinnande. 

I en varm och trygg atmosfär är det lätt att lära sig sociala färdigheter, vänskap och liv. Dagklubben är en trygg liten grupp som gör transitionen från hemvård till daghem eller förskola mjuk. I dagklubben har barnet friheten och möjligheten att fundera på smått och stort i livet, samt bli hörd och sedd.

 

ANMÄLAN TILL DAGKLUBBEN

Observera att klubben nu är på paus.   Mera information fås av ledande barnledaren Noora-Elina Nylund, Bollstavägen 2 A, 10210 Ingå eller e-post: noora-elina.nylund@evl.fi.

 

Tag kontakt