DAGKLUBB FÖR BARN I ÅLDERN 3 - 5 ÅR

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”

 

Verksamheten i församlingens dagklubb är en del av kyrkans dopundervisning.

 

Gruppen samlas 3 gånger i veckan: måndag, tisdag och onsdag kl 9 - 12.

 

Klubben erbjuder mångsidigt program för barn i åldern 3 - 5 år. I programmet ingår bl.a. morgonsamling, pyssel, musik och sång, sagostund samt lek och rörelse  (både fri och ledd lek), vi äter mellanmål och har det trevligt tillsammans.

 

Ibland har vi leksaksdag eller målardag, ibland bibeldag.

 

Programmet planeras och förverkligas med tanke på barnens utveckling och välbefinnande. Några gånger i året har vi familjegudstjänst i församlingen.

 

Barnen lär sig respektera och bry sig om övriga barn och vuxna,  de får uppleva  gemenskap och  trygghet.

 

”Du ska göra så mot andra,som du vill de ska göra mot dig” 
Barn som leker
dagklubbens andakts hörna
Ledande barnledare
(09) 221 9030
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Tjänstledig t.o.m. 31.7.2019