Gruppen för pensionärer och daglediga varannan onsdag kl 14.00 -16.00 i Prästgården innehåller kort andakt, psalmsång också andra sånger och visor sjungs.

Kaffe/ te , ett litet lotteri för diakoniarbetet, sjömanskyrkan och missionsarbetet. Vi läser missionärsbrev (familjen Kolkka ) och har lättsamma program. Ibland har vi gäster.

Prästgården
Prästgården

Tag kontakt

Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå