Församlingssekreterare
(09) 221 90312
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå


Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Fastighetsskötare
(09) 221 9030
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Gravgårdsarbetare/Fastighetsskötare
(09) 221 9030
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Städare
(09) 221 9030
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Församlingsmästare
Degerbyvägen 10
10160 Degerby
Ekonomichef
(09) 221 90313
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå
Fastighetsskötare
(09) 221 9030
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Byråsekreterare
(09) 221 90311
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå


Diakon-ungdomsarbetsledare (finskt arbete)
Bollstavägen 2 C
10210 Ingå

Husmor/barnledare
(09) 221 90327
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå