Siv Dufvelin

Församlingssekreterare
(09) 221 90312
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå


Tom Hellsten

Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Arto Holmström

Fastighetsskötare
(09) 221 9030
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Irina Holmström

Gravgårdsarbetare/Fastighetsskötare
(09) 221 9030
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Per-Olof Korander

Församlingsmästare
Degerbyvägen 10
10160 Degerby

Seija Korhonen

Ekonomichef
(09) 221 90313
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Birgitta Lindell

Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå

Mårten Lindén

Fastighetsskötare
(09) 221 9030
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Susanne Lövkvist

Informationssekreterare
(09) 221 90311
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Terese Norrvik

Församlingspastor
(09) 221 9030 (växel)
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå

Susann Sköld-Qvarnström

Husmor/barnledare
(09) 221 90327
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå