KYRKOFULLMÄKTIGES MÖTESPROTOKOLL

Nedan finns kyrkofullmäktiges mötesprotokoll.
Protokollen är i pdf-format och de kan läsas med ett läsprogram för pdf.

12.03.2020

---

07.03.2019

09.05.2019

10.10.2019

12.12.2019

Mötesklubba