KYRKORÅDETS MÖTESPROTOKOLL
 
Nedan finns kyrkorådets mötesprotokoll jämte anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning.
Protokollen är i pdf-format och de kan läsas med ett läsprogram för pdf.
24.01.2019
28.02.2019
28.03.2019
25.04.2019
23.05.2019
 
Mötesklubba