Ungdomshuset

Bollstavägen 2 C , 10210 INGÅ
(09) 221 9030

Ungdomshuset

Ungdomsarbetsledarnas  arbetsrum finns i denna byggnad. I ungdomshuset ordnas olika verksamheter för ungdomar, t. ex. hjälpledarutbildning, pyssel mm.

Svår att nå med rullstol
Toalett

Evenemang

må 1.4 kl. 15.00 -19.00

Bollstavägen 2 C , 10210 INGÅ

Öppet hus

Öppet hus - en stund utan krav
må 8.4 kl. 15.00 -19.00

Bollstavägen 2 C , 10210 INGÅ

Öppet hus

Öppet hus - en stund utan krav