Ungdomshuset

Ungdomshuset

Bollstavägen 2 C, 10210 INGÅ

(09) 221 9030

Ungdomsarbetsledarnas  arbetsrum finns i denna byggnad. I ungdomshuset ordnas olika verksamheter för ungdomar, t. ex. hjälpledarutbildning, pyssel mm.

Toalett Toalett