Ungdomshuset

Bollstavägen 2 C , 10210 INGÅ
(09) 221 9030

Ungdomshuset

Ungdomsarbetsledarnas  arbetsrum finns i denna byggnad. I ungdomshuset ordnas olika verksamheter för ungdomar, t. ex. hjälpledarutbildning, pyssel mm.

Svår att nå med rullstol
Toalett

Evenemang

må 23.9 kl. 15.30 -18.30

Bollstavägen 2 C , 10210 INGÅ

Måndagsöppet (tvåspråkigt)

Ungdomskvällarna är öppna för alla! Möjligheter till diskussioner och fri samvaro!
må 30.9 kl. 15.30 -18.30

Bollstavägen 2 C , 10210 INGÅ

Måndagsöppet (tvåspråkigt)

Ungdomskvällarna är öppna för alla! Möjligheter till diskussioner och fri samvaro!