YouTube-video

Ingå församling lediganslår en diakonitjänst

3.9.2018 13.24

Vill Du bli diakonitjänsteinnehavare i Ingå församling?  Läs mera  här

Skicka Din ansökan senast 28.9.2018  till: Kyrkorådet i Ingå församling, PB 5, 10211 Ingå.

« Till nyhetslistan