Gravgårdens vatten stängs av och öppnas igen på våren 2019

11.10.2018 11.39

Vattnet gravgården_THUMB.jpg

Vattenkranarna på Ingå gravgård stängs av 11.10.2018 på grund av frysrisk.

« Till nyhetslistan