Diakoni

Diakoni är omsorg och tjänande. Den är en del av kyrkans liv och ett uttryck för den kristna tron. Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning.

I liknelsen om den barmhärtige samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, ras, religion eller andra faktorer.

Diakonin hör till kyrkans grunduppgift. Att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan och att ge hjälp till den vars nöd är störst och som inte får någon annan hjälp.

I Ingå församling fungerar arbetet i form av krisarbete (ensamhet, relationer, ekonomi, mentala problem, sjukdom, utanförskap)

Hembesök, mottagning, gruppverksamhet, familjeverksamhet, försäljningstillfällen för diakoni, gemensamt ansvar (internationell diakoni), missionsarbete (familjen Kolkka i Thailand samt Torsten och Tua Sandell i Mellanöstern), sjömanskyrkan. Nätverkssamarbete.

Ta kontakt

Birgitta Lindell, Diakonissa

birgitta.lindell@evl.fi

040 555 2090
(09) 221 9030
Storkyrkovägen 4
10210 Ingå
 
 

Ingå församlings diakonimottagning öppen enligt överenskommelse. Kontakt fås per telefon, tel 040-555 2090/Birgitta Lindell (e-post: birgitta.lindell@evl.fi).