Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 samlar in medel för lösning av konflikter och förebyggande av våld bland unga under temat ”De unga i en våldsam värld”.

Insamlingen Gemensamt Ansvar donerar 40 % av de insamlade intäkterna till Finland. Hälften av insamlingsintäkterna som tillfaller Finland går till de lokala församlingarna för att stöda de unga enligt årets tema och till församlingarnas hjälparbete. 

Insamlingen startar med en tvåspråkig ungdomsgudstjänst i Ingå kyrka söndag 19.2. klo 10.Insamlingen avslutas 31.12.2023. 

Länk till Gemensamt Ansvar kampanjsidan med mera information om årets insamlingsmål

Ingå församling deltar årligen i insamlingen Gemensamt Ansvar. Genom att ange rätt referensnummer styrs 20 % av intäkterna till Ingå församling.

Donera!

Man kan hjälpa på många olika sätt: genom att delta i församlingens evenemang, genom att delta som bössinsamlare eller genom att direkt donera pengar. 

Vid betalning via nätbanken är vårt referensnummer 305200.
Vid betalning med Mobilepay är vårt nummer 69099.

Insamlingskonton
Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola bank: FI14 5000 0120 2362 28

Genom att ange Ingå församlings referensnummer 305200 styrs 20 % av medlen till Ingå församling.

Mobilepay
Om du betalar med Mobilepay är vårt referensnummer: 69099.

Nätbetalning
Genom att klicka här kommer du till en betalningsblankett på webben

Via blanketten kan du med ett par klick ta dig till din egen nätbank för att göra betalningen.

Mera information om insamlinen Gemensamt Ansvar hittas här

Tack för din donation!

Insamlingstillstånd: RA/2020/639. På Åland: ÅLR2020/4355.

 

 

4.10.2022
Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 samlar in medel för lösning av konflikter och förebyggande av våld bland unga under temat ”De unga i en våldsam värld”.

Av de medel som samlats in via Gemensamt Ansvar styrs 40 procent till Finland. Hälften av de medel som stannar i Finland blir kvar i lokalförsamlingarna och används där för att stödja ungdomar genom verksamhet som anknyter till insamlingstemat och för församlingarnas hjälparbete.

Den andra hälften av de insamlade medlen som stannar i hemlandet går till den nationella samarbetspartnern Stationens Barn rf som använder pengarna för att utveckla och utvidga sin verksamhet som syftar till att förebygga och minska skol- och ungdomsvåld. Rent konkret används insamlingsmedlen för att utreda utdragna och utmanande fall av skolmobbning genom K-O-verksamheten  (från finskans Kiusaaminen Nolla, noll mobbningsfall) samt för gatuförlikning, där medlarna är professionella ungdomsarbetare. Båda metoderna kan användas för att lösa komplicerade konflikter. Verksamheten går ut på att konkret ingripa i problem samt utbilda yrkesfolk till medlare och experter inom våldsförebyggande arbete.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs som tidigare via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond till internationell hjälp. Årets insamling fokuserar särskilt på Kyrkans Utlandshjälps arbete i Kenya, där medel från katastroffonden stöder de ungas skolgång i landets fattigaste områden som lider av torka. Klimatkrisen försvårar nomadfamiljernas liv och försörjning när betesmarkerna minskar. Detta ökar konflikterna mellan samhällena och också de unga blir involverade. Fattigdomen och instabiliteten leder till förvärrade sociala och ekonomiska problem och gör att de unga hoppar av skolan.  Understöden från katastroffonden kan hjälpa unga att återvända till skolan och fortsätta sin skolgång och också användas för stödundervisning och psykosocialt stöd. Utbildningen ger de unga bättre möjligheter att försörja sig och främja freden i sina egna samhällen.

Procentuellt fördelar sig intäkterna från Gemensamt Ansvar 2023 på följande sätt:

Cirka 20 % av insamlingsintäkterna går till Stationens Barn rf för våldsförebyggande verksamhet.
Cirka 20 % av insamlingsintäkterna styrs enligt den insamlande församlingens beslut till verksamhet enligt insamlingstemat eller till församlingarnas hjälpverksamhet.
Cirka 60 % styrs till hjälpverksamhet enligt insamlingstemat via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.
Kampanjtiden för Gemensamt Ansvar 2023 inleds söndagen den 5 februari 2023. Gemensamt Ansvar-biskop 2023 är biskop Jukka Keskitalo från Uleåborgs stift och beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö.

Delta i Insamlingen Gemensamt Ansvar
Insamling utanför S-market i Ingå