Gemensamt Ansvar 2021 fokuserar på de äldres ekonomiska trångmål

Äldre människor både i Finland och ute i världen har av olika orsaker drabbats av fattigdom. Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 går till äldre personer i ekonomiskt trångmål både i Finland och ute i världen. Insamlingen börjar 7.2.2021.

 

Donera!

Hjälp genom att donera! Donationer gjorda via Ingå församlings egen nätlink eller Mobile Pay -nummer (eller genom att använda Ingå församlings referensnummer 305200styrs 20 % av intäkterna till Ingå församling för att användas på lokalt plan.

NÄTBANKEN: Ingå församlings egen link till Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021: gemensamtansvar.fi/inga  (link) 

MOBIL PAY: Ingå församlings eget donationsnummer 69099

Insamlingskonton

Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola bank: FI14 5000 0120 2362 28

Genom att ange Ingå församlings referensnummer styrs 20 % av intäkterna till Ingå församling, Ingå församlings referensnummer är 305200.

Om övriga sätt att donera kan man läsa på sidan gemensamtansvar/donera  (link)

Penningmedlen fördelas:

20 % av insamlingsintäkterna används i vår egen församling för åtgärder som stöder äldre personer i ekonomiskt trångmål eller för diakoniunderstöd.

20 % av insamlingsintäkterna fördelas enligt följande i Finland:

  • Hälften till Kyrkans diakonifond för att i samarbete med lokalförsamlingarna ge ekonomisk hjälp till de mest utsatta äldre personerna och höja deras livskvalitet.
  • Andra hälften till Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor som kommer att ordna kostnadsfri utbildning i digitala färdigheter för mindre bemedlade äldre från och med 2022.

60 % av insamlingsintäkterna används för att hjälpa de värst drabbade i nödsituationer som orsakats av katastrofer och konflikter i utvecklingsländerna. Stödet fokuserar särskilt på de mest utsatta grupperna, äldre och familjer. Kyrkans utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Läs mera på sidan Gemensamt Ansvar (link).