Till nyhetslistan

Församlingsvalet i Ingå - Seurakuntavaalit Inkoossa

Kandidatuppställningen avslutades 15.9.2022. Till församlingens valnämnd har inom utsatt tid inkommit en kandidatlista - 19 kandidater.

Ehdokasasettelu päättyi 15.9.2022. Seurakunnan vaalilautakuntaan on määräaikaan mennessä tullut yksi ehdokaslista – 19 ehdokasta.

Ingå församlings logo - Inkoon seurakunnan logo

I Ingå församling förrättas församlingsval 20.11.2022, för att för den fyraårsperiod som inleds i början av 2023 välja 15 medlemmar till kyrkofullmäktige. Förhandsröstning ordnas 8-12.11.2022.

Inkoon seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelisvuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon. Ennakkoäänestys järjestetään 8.-12.11.2022.

20.9.2022 14.33