Till nyhetslistan

Det nya kyrkofullmäktiges första möte hölls 12.1.2023

Vid sitt första möte valde kyrkofullmäktige ordförande för kyrkofullmäktige, viceordförande för kyrkofullmäktige samt viceordförande för kyrkorådet och medlemmar till kyrkorådet för åren 2023-2024.

 

Maria Wasström-Sarkola valdes enhälligt till kyrkofullmäktiges ordförande för åren 2023-2024.

Viviann Westermark valdes enhälligt till kyrkofullmäktiges viceordförande för åren 2023-2024.

 

Kyrkofullmäktige valde följande personer till medlemmar och suppleanter i Ingå församlings kyrkoråd 2023-2024:

Ordinarie medlemmar samt personliga suppleanter inom parentes:

Erkki Päivärinta,viceordf. (Lars Lindholm)

Peter Arnkil (Hannu Pesonen)

Sinikka Kontio (Soile Gustafsson)

Tanja Ljungqvist (Ulla Päivärinta)

Nina Långstedt  (Annika Holmström)

Katarina Nyholm (Margita Björklöf)

Hans-Anders Unnérus  (Anitta Kivirinta)

Kristian Westerholm (Magnus Ljungqvist)

Eivor Österholm  (Krister Wasström).

Kyrkoherde Tom Sjöblom fungerar som kyrkorådets ordförande.

 

23.1.2023 10.33