Till nyhetslistan

Kyrkpressens utdelning försenas

Transportfacket AKT:s strejk och post- och logistikunionen PAU:s stödstrejk kommer tyvärr att försena utdelningen av Kyrkpressen som skulle ha utdelats denna vecka (v. 8). Posten meddelar att utdelningarna kan försenas med en eller två veckor. Vi beklagar detta och de olägenheter det medför. KP nr 4 kan man läsa gratis som e-tidning på www.kyrkpressen.fi.

KP logo

   

21.2.2023 09.51