Till nyhetslistan

Den officiella anslagstavlan finns nu på webben

Ingå församlings beslut ligger fr.o.m. 1.7.2023 framlagda till påseende på vår webbsida.

Enligt den nya kyrkolagen (652/2023) och kyrkoordningen (657/2023), som trätt i kraft 1.7.2023, skall sådana beslutsprotokoll som förts vid församlingens beslutsorgan samt tjänstemannabeslut, finnas officiellt framlagda och tillgängliga med anvisningar om rättelseyrkande och besvärsanvisning efter att protokollet justerats i det allmänna datanätet på församlingens egna webbsida.

På anslagstavlan publiceras officiella kungörelser gällande exempelvis val och lediga jobb.

Anslagstavlan finns här: Anslagstavla - Ingå församling (ingaforsamling.fi)

lightbulb-2692247_1280.jpg

 

 

Tom Sjöblom
Tom Sjöblom
Kyrkoherde
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

8.9.2023 11.05