Till nyhetslistan

Biskopsvisitation i Ingå församling 24-26.11.2023

 

Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand gör  biskopsvisitation i Ingå församling 24-26.11.2023.  Biskopen med följe är anträffbara vid flera för allmänheten öppna tillfällen.

Till biskopsvisitation hör diskussioner med arbetstagarna och de förtroendevalda. Till biskopens följe hör prästassessor Monica Heikel-Nyberg, kontraktsprosten Anders Lindström, lagfaren assessor Lars-Eric Henricson, stiftssekreterare Heidi Juslin-Sandin och notarie Linus Stråhlman.

Biskopen med följe är anträffbara vid följande allmänna tillfällen: på fredag vid guidningstillfället i Ingå kyrka kl 13 och guidningstillfället i Degerby kyrka kl 15.30, på lördag utanför S-market kl 15.30 i samband med kampanjen Ljus inte våld arrangerad av Kvinnoförbundet i Ingå samt på söndag kl 10 vid biskopsmässan i Ingå kyrkan och i den efterföljande visitationsstämman på församlingshemmet. 

Efter visitationen kaffeservering på församlingshemmet. 

Biskopsvisitationens officiella kungörelse.

logo.jpg

Tom Sjöblom
Tom Sjöblom
Kyrkoherde
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

24.10.2023 11.51