Till nyhetslistan

Vattnenkran

Gravgårdens vatten är påkopplat igen! - Hautausmaan vedet on taas kytketty päälle!

5.5.2020 10.53

Vattnet på Ingå gravgård har idag kopplats på!

Inkoon hautausmaan vedet on kytketty päälle tänään!