Till nyhetslistan

Ingå församlings nya diakon

23.11.2018 10.33

Kyrkorådet valde Birgitta Lindell till ny diakon för det svenska arbetet vid sitt möte 25.10.2018. Hon börjar sitt arbete 3.12.2018.