Till nyhetslistan

IMG_1341.JPG

Gudstjänster hålls men församlingen är närvarande endast via nätet

25.3.2020 11.23

 

I och med att regeringens beredskapslagstiftning togs i bruk blev det en förändring i vardagen och människorna drar sig tillbaka i sina hem.  Över 10 personers samlingar ordnas inte under den tid som beredskapslagen är i kraft och all gruppverksamhet är på paus till 14.4.2020. Offentliga gudstjänster ordnas inte.

Man samlas inte längre till gudstjänst på plats. Gudstjänsterna fortsätter men i denna nya situation genomförs de utan närvarande församling i kyrkorummet. Gudstjänster och andakter sänds via nätet i mån av möjlighet. På söndagarna publicerar vi dagens predikan, predikan kan läsas på vår hemsida samt på vår Facebooksida.

Ingå kyrka är öppen söndagar kl 11-13 och Degerby kyrka måndag 13.4 kl 11-13 - kyrkorna är öppna för egen bön och reflektion och det finns möjlighet till enskilda samtal.  

Följ vår annonsering i tidningen Etelä Uusimaa, Kyrkpressen samt våra hemsidor och Facebook. Hela församlingens personal är anträffbar för församlingsborna, se kontaktuppgifterna här.