Till nyhetslistan

Tom Sjöblom

Dagens predikan, Pingstsöndag

31.5.2020 09.50 Tom Sjöblom

Joh. 14:15-21

Jesus sade:
”Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom.”

Den här tiden av våren får mig alltid att gå ner till stranden och känna vinden mot ansiktet och omfamna mig mjukt men bestämt. Det är sommarvinden, som har börjat blåsa, och som har tagit över efter den kalla och hårda vintervinden. Sommarvinden är mjuk, stark och omfamnande varm.

Idag firar vi pingst. Den dagen – mera exakt den stunden – då den heliga Anden blev utgjuten bland de första kristna och kyrkan blev till. Pingsten är kyrkans födelsedag. Det är inte bara de första kristna, som fick ta emot den helige Anden. Tvärtom, Jesus lovar i dagens text, att Gud ger människor en hjälpare, som skall vara hos oss för alltid, och denna hjälpare – sanningens ande – skall fungera för, med och i alla dem, som tror på Jesus och tror på Gud.

Vad har allt det här med sommarvind att göra? Jesus själv liknar faktiskt Anden vid vinden (Joh 3:8) och ruah - det hebreiska ordet för Anden – betyder också ”vind” eller ”andedräkt”. De här betydelserna hjälper oss att förstå vad den heliga Anden är och hur den fungerar också i dagens värld.

Anden är Guds andedräkt här på jorden, som ser till att Guds ord och Guds kärlek lever och mår bra bland människorna också under sådana perioder i livet och i historien, då det finns gott om utmaningar framför oss.

Liksom vinden tar fast i seglen och för en segelbåt till hamnen, kan Anden ta fast i oss och föra oss dit var vi behöver vara. Dit var det finns behov för Guds ord och kärlek. Vi måste bara vara färdiga att låta vinden omfamna oss och lita på att den vet var vår plats och uppgift ligger. Vi kan vara trygga med vinden, för – som Jesus  säger – den vinden, heliga Anden, kommer från Gud.

Anden är inte bara gudsvinden som omfamnar oss och skuffar oss vidare, den är också Guds andedräkt som skapar liv och med det är närvarande i och inuti oss. Med Andens närvaro i oss finns också Gud och Jesus i oss, i vårt liv.

Vi ska låta Gud andas i oss, genom oss och med oss. Vi ska låta hans Ande leda oss till Guds ord, till Guds rike, Guds kärlek. Vi ska låta Jesus ta över i vårt liv och i våra gärningar. Då ändras vårt liv på samma sätt som vår omgivning ändras på våren när sommarvindens mjuka fuktighet och värme får allting att leva och grönska igen.

Tom Sjöblom, kyrkoherde