Till nyhetslistan

Inkoon SRK logo1.jpg Ingå församlings logo

Ungdomsarbetsledare

7.10.2020 14.34

Vill du jobba med ungdomar och skriftskola i en tvåspråkig miljö?

Vi söker dig, som brinner för skriftskola och arbete bland ungdomar

Ingå församling är en aktiv tvåspråkig församling i Västra Nyland med c. 4 000 medlemmar och blicken inriktad mot framtiden. Nu söker vi dig, som vill jobba med ungdomar och vill ta hand om församlingens svenskspråkiga ungdomsarbete. Dessutom vikarierar du och samarbetar med församlingens finskspråkiga ungdomsarbetare.

Vi söker dig som

 • är en ungdomsarbetsledare
 • har erfarenhet av ungdomsarbete och skriftskola
 • är svenskspråkig, men har också goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och kan jobba på båda språken
 • är nyfiken, aktiv och jobbar bra både självständigt och som en i arbetsteamet.

VI erbjuder en tjänst där:

 • du är med och utformar, planerar och verkställer ungdoms- och juniorarbetet i församlingen
 • du ansvarar för församlingens svenskspråkiga ungdomsarbete och deltar i församlingens finskspråkiga ungdomsarbete
 • du koordinerar och har huvudansvaret för planeringen och verkställandet av konfirmandundervisningen
 • du ansvarar för ungdomsgudstjänsterna i församlingen
 • du är med och rekryterar och leder frivilligarbetare
 • du deltar i samarbetet med lågstadieskolorna på vårt område
 • du medverkar i församlingens juniorarbete tillsammans med barnledarna.

Formella krav för ungdomsarbetsledaren är en avlagd examen i kyrkans ungdomsarbetsledarutbildning samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Tjänsten är en heltidstjänst och i kraft tillsvidare.

Grundlön enligt kravgrupp 502. Den som blir vald ska enligt lag inlämna ett straffregisterutdrag. Tjänsten har fyra månaders prövotid. Ingå församling är en rökfri arbetsplats.

Ansökan med CV och personporträtt skickas till kyrkoherde Tom Sjöblom (e-post: tom.sjoblom@evl.fi, tel: 040 485 1045, postadress: Ingå församling, PB 5, 10211 Ingå) senast 30.10.2020 kl. 12. Närmare uppgifter fås av kyrkoherde Tom Sjöblom. Intervjuer hålls vecka 47.

Ingå församling