Till nyhetslistan

Logo.jpg

Info om församlingslivet i Ingå från och med 1.6.2021

2.6.2021 14.17

Ingå församling anpassar sin verksamhet enligt de direktiv och rekommendationer som regeringen, THL, avi, kyrkostyrelsen och domkapitlet har gett ut.

Sommaren är här med ljus och värme! Vi alla har bakom oss ett år och en vinter, som har kanske ändrat vår förståelse om vad gemenskap med andra människor egentligen betyder för oss. Gemenskap är någonting som vi har ett behov för – ett grundbehov för mänsklig tillvaro.

Kyrkan och församlingen har från första början etablerat sig på tanken att vi, som lever och verkar i församlingen bildar en gemenskap. Det är som Paulus skriver i 1. Korintierbrevet 12:12, vi kristna är som en kropp i Jesus, och olika kroppsdelar är ingenting ensamma, men har liv tillsammans.

Därför har det gångna året och den gångna vintern varit så tunga för oss som arbetar i Ingå församling. Vi har inte kunnat leva i den gemenskap med församlingsborna, som vi skulle ha önskat och velat. Den digitala församlingen, med bandade och streamade gudstjänster och Teams-möten har fungerat bra, men kan inte helt och hållet kompensera ett levande och kroppsligt möte i den naturliga världen. Med glädje kan jag nu berätta, att corona-situationen här på vårt område har förbättrats så mycket, att vi kan börja öppna församlingen igen och församlingsborna är välkomna att delta i gudstjänster och annan verksamhet, med vissa begränsningar. Det här betyder också, att vi håller paus med våra nätgudstjänster.

Här är församlingens nya bestämmelser över hur vi gör med våra gudstjänster och andra tillställningar (gäller till 15.6. 2021):

  1. Gudstjänster öppnas för deltagare fr.o.m. 6.6. I Degerby kyrka kan 20 personer delta i högmässan. I Ingå kyrka kan 30 personer delta i högmässan. Munskydd skall användas och säkerhetsavstånd skall följas enligt de instruktioner som fås av personalen.
  2. Förrättningar skall ordnas så småskaligt som möjligt, men 30 deltagare kan närvara i Ingå och 20 i Degerby (med säkerhetsåtgärder). Förrättningar som ordnas ute, kan ha 50 deltagare närvarande. Förrättningar ordnas huvudsakligen i församlingens egna utrymmen.
  3. Samma deltagarbegränsningar gäller alla tillställningar, som ordnas i kyrkorna.
  4. Församlingen hyr inte ut sina utrymmen för utomstående under juni månad.
  5. I den verksamhet som ordnas inne, kan 10 deltagare delta. I uteverksamhet är gränsen 50 deltagare. Verksamhet för barn och unga har inga deltagargränser.
  6. Kaffe och matservering på församlingens tillställningar är möjligt bara ute. Vi kan ännu inte under juni månad delta i minnesstunder eller dopkaffe.

Vi lever i hopp, att kunna öppna vår verksamhet ännu mera så snabbt som möjligt! Du kan följa situationen här på vår hemsida.

Med sommarhälsningar,

Tom Sjöblom, kyrkoherden

Ingå församling