Till nyhetslistan

Pysselklubben börjar

Pysselklubb för barn i lågstadieålder startar 6.9.2021 kl 13.15

31.8.2021 11.05

Pysselklubb för barn i årskurs 1-6. Vi träffas varannan måndag kl 13.15-15.00.

Anmälningar: noora-elina.nylund@evl.fi eller tel. 050 5011 755