Till nyhetslistan

Ingå gravgård karta

Vinterunderhållet på Ingå gravgård

19.11.2021 10.14

Vinterunderhållet på gravgården består av plogning och sandning av huvudgångarna (se karta). De mindre gångarna plogas endast i samband med förrättningar.

Vintertid bör man röra sig försiktigt på gravgården - vid mörker kan det vara bra att ha en ficklampa med sig.