Körer

 

Körernas övningstider:

Minikören: ons 14.15-15 (start 6.9.2017)

Maxikören: ons 15.15-16 (start 6.9.2017)

Ungdomsgruppen: tors 16-17 (start 21.9.2017)

Kyrkokören: ons 19-21 (start 13.9.2017)

Gaudete: tors 18-19.30 (start 21.9.2017)

Laulupiiri: varannan tisdag 13-14 (start 12.9.2017)

Kuva nuoteista