Två flickor spelar gitarr

DET SVENSKSPRÅKIGA UNGDOMSARBETET

Ungdomsarbete i Ingå församling har flera unga deltagare som deltar i våra verksamheter, som är anpassade till deltagarnas egna önskemål och tillhörande det kyrkliga barn- och ungdomssarbetet.

  • Pysselgrupper för barn och ungdomar i grundskolan.

  • Hjälpledarskolning

  • Konfirmandarbete

  • Barnläger på Rövass lägergård

Ungdomsarbetsledaren gör också besök till daghem och skolor, samt medverkar i ettornas välsignelse och barnens julkyrka.

 

Resor, läger och utfärder till bland annat Ungdomens kyrkodagar UK och höstdagar ordnas för barn och ungdomar tillsammans med andra församlingar.

 Ungdomshuset finns på adressen: Bollstavägen 2C, 10211 Ingå.

 

Studietiden är ett livsskede som kan innebära många stora förändringar. Du kanske har flyttat till en ny ort, håller på att bygga ett eget hem och skapa din egen vardag.

Läs om stöd under studietiden

Tag kontakt

T.f. ungdomsarbetsledare
Bollstavägen 2 C
10210 Ingå