Diakonibidrag till barnfamiljer i Ingå

Ingå församling delar ut diakonibidrag till barnfamiljer i Ingå. Stödet delas ut på följande sätt:

  1. Till barn som inte har möjlighet till hobby p.g.a. familjens svaga ekonomi. Läsåret 2018-2019 kan barnets hobby betalas av församlingen.
  2. Till barn som har en hobby, men som är i risk att måsta sluta det p.g.a. att familjens ekonomiska situation har försämrats under det gångna året. Läsåret 2018-2019 kan barnets hobby betalas av församlingen.
  3. Till barn eller familjer som inte har möjlighet att delta i sommarläger eller familjeläger. Församlingen kan betala kostnaderna för ett läger sommaren 2018.
  4. Till barnfamiljer vars barn inte har behov av en hobby, men som har det financiellt svårt kan kontakta diakoniarbetarna direkt via e-post. Svenskspråkiga familjer: annette.taipalus@evl.fi och finskspråkiga familjer noora-elina.nylund@evl.fi

En fritt formulerad ansökan krävs för punkterna 1-3 samt en bilaga som är en fritt formulerad rekommendation från t.ex. socialarbetare, familjearbetare, skolkurator, skolhälsovårdare eller diakoniarbetare för att er familj skulle behöva understödet.

Ansökan bör innehålla följande saker:

  • Ansökarens för- och efternamn, telefonnummer, adress och födelsedatum (dd.mm.åå.)
  • Barnens ålder
  • Information om hobbyn/lägret
  • Så exakt information om kostnaderna för hobbyn/lägret som det går att ge
  • Bankkontonummer
  • En fritt formulerad förklaring på varför just er familj behöver understödet.

All information behandlas konfidentiellt hos diakoniarbetarna i Ingå församling.

Ansökning med bilaga skall skickas till:

Diakonikontoret, Ingå församling, Bollstavägen 2A, 10210 Ingå

ANSÖKAN SKALL SKICKAS SENAST 9.5.2018. Ansökningarna behandlas i början av maj och var och en blir kontaktad angående beslutet inom maj månad.

Förfrågningar bara via e-post: annette.taipalus@evl.fi

Mvh, diakoniarbetarna Noora-Elina Nylund och Annette Taipalus

Prästgården, diakonimottagning
Prästgården, diakonimottagning