Familjerådgivningscentralen Raseborg erbjuder professionell samtalshjälp för par, familjer och enskilda

 

När relationerna inte fungerar, vid tunga förluster och vid olika vägskäl i livet är det bra att få samtala med någon som lyssnar. Ett samtal med en utomstående, pålitlig och yrkeskunnig person ger hjälp att strukturera tankarna kring livssituationen och få nya perspektiv och lösningsmodeller. Till familjerådgivningen kan man komma ensam, tillsammans med sin partner eller med någon annan familjemedlem.

Familjerådgivningscentralen betjänar på svenska, finska och engelska. Samtalen är avgiftsfria och familjerådgivarna har lagstadgad tystnadsplikt.

Mera information och telefonnummer för tidsbeställning finns på familjerådgivningens webbplats

Hjälp till Ukraina
Prästgården
Prästgården

​​​​​​​Kyrkans sidor på teckenspråk

​​​​​​​

 

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

 

Diakonimottagning enligt överenskommelse. Kontakta diakonissan Birgitta Lindell, tel. 040-555 2090 eller e-post birgitta.lindell@evl.fi.

YouTube-video

Många problem blir lättare att bära när du pratar om dem med någon annan. Ett konfidentiellt samtal med en yrkeskunnig person kan hjälpa till att lösa upp också de tuffa knutarna.

Mänskliga relationer - familjerådgivningen