Hoppande fötter

 

Barn- och familjearbete i församlingen

 

Församlingens barnverksamhet är riktat till barn mellan 0-12 år samt deras familjer. Verksamhetens ändamål är att stöda föräldrarna i den kristna uppfostran och erbjuda mångsidig verksamhet med låg tröskel.

I församlingens småbarnsuppfostran ser vi varje barn som unik och barndomen som ett unikt skede i en människans liv. Barn behöver skydd och omsorg och har alltid rätt att vara trygga, älskade och accepterade. Barn har rätt till sin egen barndom – till lek och sorglöshet. 

Kyrkans barn- och familjearbete finns till för barnet, och målet är barnets bästa. Verksamheten utgår från barnet och leds av vuxna. Det innebär att man ger rum för verksamhet som bottnar i barnets behov och intressen och för barnets aktivitet och kreativitet

 

Dagklubben startar i augusti och pågår till mitten av maj, dagklubb hålls måndag, tisdag och onsdag kl 9-12. I dagklubben har vi fokus på samvaro, lek och kristen uppfostran.

Familjecafé hålls i församlingshemmets källarvåning torsdagförmiddagar. Välkommen med på en liten andningspaus i vardagen!

Pysselklubben är en efter skolan klubb med pyssel som tema, för barn i årskurserna 1-6. Klubben är gratis och ingen anmälan behövs. Första måndagen i månaden från september till maj. Följ med församlingens annonsering.

 

 

Barnpyssel: figurer av garn

Tag kontakt

Ledande barnledare
label.contacts.highligts.fax: 09 296 1212
Bollstavägen 2 C
10210 Ingå
YouTube-video