Lapsiperhe

 

Barn- och familjearbete i församlingen

 

Församlingens barnverksamhet är riktat till barn mellan 0-12 år samt deras familjer. Verksamhetens ändamål är att stöda föräldrarna i den kristna uppfostran och erbjuda mångsidig verksamhet med låg tröskel.

I församlingens småbarnsuppfostran ser vi varje barn som unik och barndomen som ett unikt skede i en människans liv. Barn behöver skydd och omsorg och har alltid rätt att vara trygga, älskade och accepterade. Barn har rätt till sin egen barndom – till lek och sorglöshet. 

Kyrkans barn- och familjearbete finns till för barnet, och målet är barnets bästa. Verksamheten utgår från barnet och leds av vuxna. Det innebär att man ger rum för verksamhet som bottnar i barnets behov och intressen och för barnets aktivitet och kreativitet

 

Dagklubben är på paus för närvarande (startar normalt i augusti och pågår till mitten av maj, dagklubb hålls måndag, tisdag och onsdag kl 9-12. I dagklubben har vi fokus på samvaro, lek och kristen uppfostran).

Pysselklubben samt Einsteinklubben är efter skolan klubbar för barn i årskurserna 1-6. Klubbarna är gratis.  Följ med församlingens annonsering.

Afterschool öppna dörrar för barn i årskurs 1-6. Möjlighet att göra läxor (läxhjälp), äta mellanmål, pyssla, spela, gympa osv. Fri samvaro. noora-elina.nylund@evl.fi

 

 

 

 

Afterschool startar 17.1.24

Tag kontakt

YouTube-video