Kyrkokören

Musikverksamheten

 

Ingå församling har ett aktivt musikliv med många musikgrupper och  konserter som ordnas regelbundet. Körernas huvudsakliga uppgift är att stöda gudstjänstlivet men de uppträder också vid olika evenemang och konserter. Nu och då satsar vi på något större projekt vid sidan av den vanliga verksamheten, ofta i samarbete med Rasebogs kyrkosångkrets som består av prosteriets samtliga kyrkokörer. Raseborgs kyrkosångkrets Facebook-sida hittar Du här.

Du som vill medverka i församlingen  med din sång eller ditt spel: vi vill gärna ha Dig med i vår verksamhet! Du kan välja mellan kyrkokören (blandad kör) eller de finskspråkiga grupperna Gaudete (damkör) eller Laulupiiri (för alla). Känner Du inte för att sjunga men kan spela något instrument, ta gärna kontakt med kantor Marianne! Det finns alltid tillfällen där instrumentalmusik behövs för att berika helheten.

 

Körernas övningstider (september- april):

Kyrkokören: ons kl 19-20 i församlingshemmet, start 17.1.2024

Gaudete: tors kl 18-19 i församlingshemmet, start 25.1.2024

Laulupiiri: varannan tisdag kl 13-14 i församlingshemmet, start 16.1.2024

 

Ta kontakt

Marianne Gustafsson Burgmann
Kantor050 505 1530
Fax: (09) 296 1212
Bollstavägen 2 A, 10210 Ingå