Anmälan till skriftskola 2021

Fyll noggrant i blanketten, speciellt punkten om eventuella specialbehov. Informationen kommer endast till ledarnas kännedom. Observera att församlingen fattar beslut om den slutliga gruppindelningen.