Anmälan till skriftskola 2021

Fyll noggrant i blanketten, speciellt punkten om eventuella specialbehov. Informationen kommer endast till ledarnas kännedom. Observera att församlingen fattar beslut om den slutliga gruppindelningen.

Jag är medlem i Ingå församling
Önskemål 1 om skriftskolgrupp:
Önskemål 2 om skriftskolgrupp: