Läs mera om Finska Missionssällskapet här

 

virtuellt kyrkkaffe på Finska Missionssällskapets Facebook-sida