Grattis - ni ska gifta er!

Äktenskapet är en uppgift och gåva given av Gud och står under hans särskilda beskydd. Äktenskapet är en relation och ett förbund mellan man och kvinna, familjens fundament. I och med vigseln binder de sig offentligt vid varandra och förbundet får kyrkans välsignelse och samhällets godkännande. Vigseln är en gudstjänst, då makarna tar emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv.

Förutsättningar och förberedelse för vigsel 

Det första steget i förberedelserna är att göra hindersprövning för vigseln (intyget över hindersprövningen är ikraft 4 månader). Det kan göras på församlingskansliet eller på myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För att få kyrklig vigsel bör brudparet vara skriftskolgångna medlemmar i kyrkan. Kyrklig vigsel kan också förrättas om den ena parten är skriftskolgången medlem i vår kyrka och den andra tillhör något annat kristet trossamfund. Församlingens egna präster och kantor kan bokas via kansliet. Om annan präst eller kantor önskas tar brudparet själva kontakt. Kyrkan bokas via kansliet.

 

Vigselsamtal

Vid vigselsamtalet förbereds vigseln vad gäller praktiska detaljer och samtal med tanke på vigseltalet. Ritual och psalmer gås igenom och bestäms. Kontakt till kantorn görs separat med tanke på musiken. Vid valet av musik är det viktigt att tänka på att vigseln är en gudstjänst. Vigselövning kan vid behov också ske före vigseln.

 

Välsignelse av äktenskap

Om makarna inte är medlemmar av kyrkan sker vigseln civilt och bokas via myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om välsignelse önskas kan detta ske i kyrkan efter att vigseln ägt rum. Välsignelse av äktenskap är till sin utformning ganska lik kyrklig vigsel, och den egentliga olikheten är att inte vigselfrågorna ställs och att ringarna inte utväxlas.

Lite nervöst både i huvudrollerna och som gäst. Hur var det nu igen man skulle göra?

Lä som hur vigseln går till

Bröllopsbild

Ta kontakt

Församlingskansli

Öppet måndag - torsdag kl. 9-12

Tfn (09) 2219 030

Telefax (09) 2961 212

E-post: inga.kansli@evl.fi

Adress: Bollstavägen 2 A (PB 5), 10211 Ingå

Hindersprövning görs för att säkerställa att äktenskapet är juridiskt möjligt och att paret kan gifta sig.

Läs om hur hindersprövning går till

Äktenskapet är liv tillsammans, att vara med varandra i vardag och fest. Det är att stå upp och offentligt säga att ni väljer varandra.

Läs mer om bröllopet

För bön för äktenskap finns inget officiellt formulär. Bönen kan formuleras fritt eller så kan ni använda material ur kyrkans bönetradition. 

Läs om hur bön för samkönat äktenskap går till

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om bröllop

Före vigseln brukar det höra till att ni träffar prästen som ska viga er. Under vigselsamtalet blir ni bekanta med prästen, går igenom det praktiska kring vigseln, talar om äktenskap och kärlek. Ni får tillsammans planera programmet för vigseln så att det känns rätt för er. Ni kan berätta om er själva och er relation och era tankar om framtiden – prästen vill gärna lära känna er och utforma ett vigseltal som känns personligt för just er.

Läs om vigselsamtal