Grattis - ni ska gifta er!

Äktenskapet är en uppgift och gåva given av Gud och står under hans särskilda beskydd. Äktenskapet är en relation och ett förbund mellan man och kvinna, familjens fundament. I och med vigseln binder de sig offentligt vid varandra och förbundet får kyrkans välsignelse och samhällets godkännande. Vigseln är en gudstjänst, då makarna tar emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv.

Förutsättningar och förberedelse för vigsel 

Det första steget i förberedelserna är att göra hindersprövning för vigseln (intyget över hindersprövningen är ikraft 4 månader). Det kan göras på församlingskansliet eller på myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För kyrklig vigsel fordras att båda makarna är skriftskolgångna medlemmar av kyrkan. Församlingens egna präster och kantor kan bokas via kansliet. Om annan präst eller kantor önskas tar brudparet själva kontakt. Kyrkan bokas via kansliet.

 

Vigselsamtal

Vid vigselsamtalet förbereds vigseln vad gäller praktiska detaljer och samtal med tanke på vigseltalet. Ritual och psalmer gås igenom och bestäms. Kontakt till kantorn görs separat med tanke på musiken. Vid valet av musik är det viktigt att tänka på att vigseln är en gudstjänst. Vigselövning kan vid behov också ske före vigseln.

 

Välsignelse av äktenskap

Om makarna inte är medlemmar av kyrkan sker vigseln civilt och bokas via myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om välsignelse önskas kan detta ske i kyrkan efter att vigseln ägt rum. Välsignelse av äktenskap är till sin utformning ganska lik kyrklig vigsel, och den egentliga olikheten är att inte vigselfrågorna ställs och att ringarna inte utväxlas.

Lite nervöst både i huvudrollerna och som gäst. Hur var det nu igen man skulle göra?

Lä som hur vigseln går till

Bröllopsbild

Ta kontakt

Församlingskansli

Öppet måndag - torsdag kl. 9-12

Tfn (09) 2219 030

Telefax (09) 2961 212

E-post: inga.kansli@evl.fi

Adress: Bollstavägen 2 A (PB 5), 10211 Ingå

För att kunna gifta er begär ni hindersprövning. Sen blir det lysning i kyrkan.

Läs om hur hindersprövning går till

Gud vill att de gifta ska leva tillsammans i gemenskap, kärlek och ansvar. Äktenskapet är en uppgift man får av Gud.

Läs mer om bröllopet

Ett samkönat par som vigts borgerligt kan ordna en bönestund med en präst.

Läs om hur bön för samkönat äktenskap går till

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om bröllop

I inbjudan står till exempel vilka som gifter sig, var det händer, och när.

Läs om bröllopsinbjudan och klädsel

Före bröllopet träffar man vanligen vigselprästen och kommer överens om arrangemangen. Man blir bekant med prästen, talar om äktenskap och kärlek.

Läs om vigselsamtal