DET SVENSKSPRÅKIGA UNGDOMSARBETET

Ungdomsarbete i Ingå församling har flera unga deltagare som deltar i våra verksamheter, som är anpassade till deltagarnas egna önskemål och tillhörande det kyrkliga barn- och ungdomssarbetet.

  • Pysselgrupper för barn och ungdomar i grundskolan.

  • Hjälpledarskolning

  • Konfirmandarbete

  • Barnläger på Rövass lägergård

Ungdomsarbetsledaren gör också besök till daghem och skolor, samt medverkar i ettornas välsignelse och barnens julkyrka.

Resor, läger och utfärder till bland annat Ungdomens kyrkodagar UK och höstdagar ordnas för barn och ungdomar tillsammans med andra församlingar.

 Ungdomshuset finns på adressen: Bollstavägen 2C, 10211 Ingå.

Ungdomar på promenad i naturen

Tag kontakt

T.f. ungdomsarbetsledare
Bollstavägen 2 C
10210 Ingå