Väggmålning i Ingå kyrka

Gudstjänsten är en fest för Guds folk

Söndagen är den dagen då alla församlingar firar gudstjänst.  För de kristna är söndagen "den första dagen", "uppståndelsens dag" och "Herrens dag", som påminner om Jesu uppståndelse.

Alla är välkomna till gudstjänsten. En gudstjänst där man firar nattvard kallas för en högmässa. Största delen av Ingå församlingens gudstjänster är högmässor, men vi firar gudstjänster på många olika sätt. För exempel, vi ordnar gudstjänster för barn- och ungdomar. De brukar vara lite kortare och friare i form. Vi firar också en mässa i form av kärlekens måltid några gånger om året.

Till våra specialgudstjänster hör också  musikmässan som vi ordnar tillsammans med kammarmusikfestivalen Musik vid havet, skärgårdsmässan som hålls ute på Stora Fagerö, samt ”Vildgässens flykt” –  en mässa i keltisk stil och med Iona toner.  Vi ordnar också kvällskyrkor och andakter under vardagar. Följ med annonseringen!

I regel firas högmässa i Ingå församling enligt följande (se aktuella uppgifter på församlingens sida för evenemang: https://www.ingaforsamling.fi/evenemang):

Högmässa firas på svenska i Ingå kyrka klockan 10 på  första och fjärde söndagen i månaden. På andra söndagen i månaden firar vi högmässa i Degerby kyrka kl. 10.

En tvåspråkig mässa hålls i Ingå kyrka på den tredje söndagen i månaden kl. 10.

En finskspråkig mässa hålls i Ingå kyrka på den första söndagen i månaden kl. 12.

Påskdagen

Kristus, vår Gud, har uppstått och skänkt världen stor nåd!

På påskdagen firas Jesu uppståndelsefest. I påsknattens eller påskmorgonens mässa står uppståndelsen, men också dopet, i centrum. Gud har uppväckt Jesus från de döda och brutit dödens insegel – alla kristna uppstår från de döda.

Vita blommor symboliserar glädje

I påskdagens högmässa pryds altaret av vita blommor som symboliserar glädje, renhet och oskuld. Den vita färgen påminner oss om att Kristus, som själv var utan synd, har lidit för alla dem som behöver förlåtelse.

I urkyrkan döptes församlingsmedlemmarna ofta i påskgudstjänsten.

Jesus visar sig för kvinnorna

På annandag påsk minns man hur den uppståndne Jesus visade sig för de kvinnor som följt honom och för lärjungarna på väg till Emmaus. Då förstod de att han uppstått från de döda och sedan alltid skulle vara med dem.

Påsktid i 50 dagar

Påsknatten inleder den egentliga påskveckan, som varar till följande lördag, då påskens glädjebudskap går vidare. Varje dag, från tisdag till lördag, har sina egna bibeltexter med vittnesbörd om uppståndelsen. Påsktiden varar i 50 dagar och avslutas på pingstdagen.

Påsken

Påsken firar vi till minne av Jesu uppståndelse.

Påsken är hela kyrkoåret höjdpunkt. Jesu uppståndelse betyder för de kristna att mänskligheten befriats från slaveriet under synden och från döden.

Påsken är den äldsta av de kyrkliga helgerna. De tidigaste uppgifterna om påskfirande härstammar från 100-talet. Då infördes den årliga påskfesten vid sidan av den fest som firades en gång i veckan, på söndagen. I början firades Kristi död och uppståndelse som en fest, påsken.

Stilla veckans fredag har varit fastedag åtminstone från och med 200-talet. Traditionen att långfredagen firats till minne av Kristi dödsdag har uppstått på 300-talet, antagligen i Jerusalem.

Påsktiden är indelad i tre skeden:

  • förberedelserna (fastan)
  • själva festen, och
  • högtiden, som varar fram till pingsten.

Korset och uppståndelsen, lidandet och glädjen är kärnan i påskens tudelade budskap.

Tom Sjöblom
Helgdagar / Kyrkoår med rytm Julen / Jesus – Gud på jorden Påsken / Jesus – levande Gud Pingsten / Jesus – vår Gud med oss