Väggmålning i Ingå kyrka

Gudstjänsten är en fest för Guds folk

Söndagen är den dagen då alla församlingar firar gudstjänst.  För de kristna är söndagen "den första dagen", "uppståndelsens dag" och "Herrens dag", som påminner om Jesu uppståndelse.

Alla är välkomna till gudstjänsten. En gudstjänst där man firar nattvard kallas för en högmässa. Största delen av Ingå församlingens gudstjänster är högmässor, men vi firar gudstjänster på många olika sätt. För exempel, vi ordnar gudstjänster för barn- och ungdomar. De brukar vara lite kortare och friare i form. Vi firar också en mässa i form av kärlekens måltid några gånger om året.

Till våra specialgudstjänster hör också  musikmässan som vi ordnar tillsammans med kammarmusikfestivalen Musik vid havet, skärgårdsmässan som hålls ute på Stora Fagerö, samt ”Vildgässens flykt” –  en mässa i keltisk stil och med Iona toner.  Vi ordnar också kvällskyrkor och andakter under vardagar. Följ med annonseringen!

Se evenemangens aktuella uppgifter på församlingens sida: https://www.ingaforsamling.fi/evenemang):

 

 

 

Tom Sjöblom

Tag kontakt