Missionssyföreningen

Missionssyföreningen samlas varannan onsdag i Prästgården. Vi handarbetar, dricker kaffe och

har det trivsamt. Handarbetena går till försäljning, och på det sättet kan vi bidra med en slant till

olika missionsprojekt.

Det här året var vi med i insamlingen, som gjordes för att hjälpa jordbävningsoffren i Nepal, samt  för

Finska missionssällskapets utbildningsarbete för kvinnor  och barn .

Handarbeten som inte säljs, speciellt babykläder, för vi till ”Bikupan” i Ekenäs, därifrån går de vidare

till behövande mammor och barn i Lettland.

I sommar är syföreningen med på Ingå-dagen där vi säljer kaffe, bakverk och handarbeten.

Ta kontakt

Siv Björklöf

Tel: 0400 825798