Midsommargudstjänst på Gammelgården

Du är jordens salt!

Det är människorna som bildar församlingen. Det är vi,  som deltar i gudstjänster och annan verksamhet,  som skapar gemenskap och en levande församling. I Ingå församling står vi för stillsamhet och det lugna livet, hållbara traditioner och värderingar, samt ett glädjefullt liv i Jesus Kristus. Kom med!

Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra (Rom 12:4-5)

 

Kyrkoherde Tom Sjöblom