Ungdomshuset

Bollstavägen 2 C , 10210 INGÅ
(09) 221 9030

Ungdomshuset

Ungdomsarbetsledarnas  arbetsrum finns i denna byggnad. I ungdomshuset ordnas olika verksamheter för ungdomar, t. ex. hjälpledarutbildning, pyssel mm.

Svår att nå med rullstol
Toalett

Evenemang

ti 26.9 kl. 16.00 -19.00

Bollstavägen 2 C , 10210 INGÅ

Säsongstart

Verksamheten för unga drar igång på allvar. Med pannkaka. Och anmälan till hjälpisskolningen.
må 2.10 kl. 16.00 -20.00

Bollstavägen 2 C , 10210 INGÅ

Öppet hus - mysis

Öppet hus för ungdomar