Mission

Missionsarbetet grundar sig på Guds frälsningsvilja, Jesu missionsbefallning och på den Helige Andes sändande.

Gud vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen (1 Tim2:4)

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns Sonens och den Helige Andens namn, lära dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28: 19-20)

Jesu löfte till lärjungarna:” Ni skall få kraft när den helige anden kommer över er och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. (Apg 1:8)

Motivet för missionsarbete kommer ur tron på en treenig Gud. Lydnaden för Guds vilja kärleken och barmhärtigheten som Jesus visade.

 

Missionens viktigaste uppgift är att förmedla budskapet om Guds kärlek och om Jesus som kallar alla folk till sig. Genom att visa kärlek och tjäna andra vittnar man om Herren. Via Jesu sätt att hjälpa fick hela människan hjälp.

Den viktigaste formen av samarbete mellan missionsorganisationerna och församlingarna är att församlingen ingår avtal med en organisation. De flesta församlingar har avtalat att stöda en egen missionär eller ett projekt. Församlingen kan också stöda en samarbetskyrka i annat land.

Missionen har haft stor betydelse att sprida kunskap om förhållanden i andra länder och världsdelar. I och med att vi fått mera kunskap har ansvaret för människor i fjärran länder också vuxit. Vid diskussioner om globala problem i kyrkan har missionen spelat en viktig roll.   

Dagens missionsarbete handlar om samarbete och utbyte.

Missionen innefattar evangelisation, diakoniarbete, mellankyrkligt samarbete och insatser som främjar ekonomisk, samhällelig och social rättvisa.

Kyrkans missionscentral utvecklar och koordinerar missionsarbetet, som genomförs i samarbete mellan de evangelisk-lutherska församlingarna och missionsorganisationerna.

Ingå församling stöder fam Kolkka i Thailand sedan 2012 tidigare  Papua Nya Guinea 2003-2011. 

Församlingen stöder även School Kids Light med arbete för att stöda barns skolgång (speciellt synskadade) och hälsa i östra Afrika. Läs mera på Schoolkids Light - Who we are