Konfirmation år 2018

Skriftskolan börjar med ett informations- och anmälningstillfälle tisdag 19.9.2017 kl 18.00 i Ingå kyrka. Alla år 2003 födda församlingsmedlemmar får per post ett infobrev och en anmälningsblankett i början av september månad 2017.

Konfirmation i Ingå kyrka
Konfirmation i Ingå kyrka

Ta kontakt

Tom Sjöblom
Kyrkoherde040 485 1045
Fax: (09) 296 1212
Bollstavägen 2 A, 10210 Ingå