Jordfästning

I och med bortgången av en av våra närmaste når vi livets yttersta gränser. Sorgen uppfyller vardagen. Vi upplever hur begränsat vårt eget liv är. Ändå får vi i trygghet lämna både vårt eget och den bortgångnas liv i Guds händer. Jesus Kristus har i sin uppståndelse övervunnit döden och också för oss öppnat vägen till evigt liv. Vi har ett hopp om ett återseende. Vår målsättning är att göra din sorg till vår omsorg.

Praktiska råd

  • Ta kontakt med församlingskansliet för att boka kyrkan, prästen, kantorn och utrymmen för minnesstunden. Ekonomkontoret står till tjänst med allt som gäller gravplatsen.
  • Samtal med prästen hålls för att planera jordfästningen och minnesstunden. Samtalet kan förberedas genom psalmförslag och detaljer i livshistorien man vill att skall nämnas i talet.

 

 

Mer information finns i ”Efter dödsfallet” (Bilagan kommer senare)
Bild av eb kista

Ta kontakt

Församlingskansli

Öppet måndag - torsdag kl. 9-12

Tfn (09) 2219 030

Telefax (09) 2961 212

E-post: inga.kansli@evl.fi

Adress: Bollstavägen 2 A (PB 5), 10211 Ingå