Anmälan till skriftskola 2022

Sista anmälningsdag är 19.11.2021

Fyll noggrant i blanketten, speciellt punkten om eventuella specialbehov. Informationen kommer endast till ledarnas kännedom. Observera att församlingen fattar beslut om den slutliga gruppindelningen. Minimiantal deltagare är fyra personer.

Användning av personuppgifter: Skriftskolans förverkligande förutsätter hantering av personuppgifter. Den registrerade och hens vårdnadshavare ger i samband med anmälningen sin tillåtelse till att deras personuppgifter används. Personuppgifterna används för planering, genomförande och registrering av skriftskola i Ingå församling. De insamlade uppgifterna behandlas enligt församlingens dataskyddsförordning och de insamlade uppgifterna raderas när skriftskolan avslutas. Inga uppgifter ges till obehöriga.

Jag är medlem i Ingå församling
Önskemål 1 om skriftskolgrupp:
Önskemål 2 om skriftskolgrupp: