Församlingens barnarbete riktar sig till 0 – 12 -åriga barn och deras familjer. Verksamheten strävar till att stöda föräldrarna i den kristliga uppfostran.

 

Babyrytmik  för föräldrar/vuxna med babyn i ålder 3 mån - 8 mån i församlingshemmets källarvåning.

I förälders/vuxnas trygga famn får barnet uppleva puls och rytm, höra melodier och uppleva musik med hela kroppen.

Sången är den mest direkta formen att nå fram till det lilla barnet.

Tag med en liten filt för babyn. Som rytmikledare fungerar Marina Högström. Ej förhandsanmälan.

Tvåspråkiga dagklubben i församlingshemmets bottenvåning startar 15 augusti och slutar i maj, klubbdagarna är måndag, tisdag och onsdag kl 9-12.  Följ församlingens annonsering.

Miniklubben är tvååringarnas egna klubb. Vi träffas på onsdagar 12.15-14. Vi leker, målar, har samling, bibelberättelser och sagostund. Vi äter även ett mellanmål (frukt) tillsammans. Miniklubben startar onsdagen den 6 september 2017. Tag kontakt tel 050-3839263/Marina Högström eller e-post: marina.hogstrom@evl.fi.

Familjecafé torsdagar i församlingshemmets källarvåning kl 9.30-11.30.

Verksamheten är tvåspråkig.  I Degerby ordnas pysselklubbar på lördagar.

Jesus och barn
Marina Högström
Ledande barnledare
(09) 221 9030
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå