Bläckhornet

Bläckhornet

Ola Westmans allé 10, 10210 Ingå

(09) 221 9030

Bläckhornet ligger alldeles intill Ingå kyrka, används som personalens sociala utrymmen.

Parkering Parkering
Toalett Toalett