Bläckhornet

Ola Westmans allé 10 , 10210 Ingå
(09) 2219 030

Bläckhornet Bläckhornet ligger alldeles intill Ingå kyrka, används som personalens sociala utrymmen.
Parkering
Toalett