Degerby kyrka

Degerbyvägen 10 , 10160 Degerby
(09) 221 9030

Degerby kyrka

Kyrkan i Degerby byggdes 1931-1932 och restaurerades år 1977. Arkitekten heter Bertel Liljequist. Kyrkan är en långkyrka och klockstapelspiran är byggd i empire stil. Efter andra världskriget hörde kyrkan till Porkala området som arrenderades till Sovjetunionen fram till år 1956. Kyrkan invigdes på nytt 1958 efter att området återlämnades till Finland. I kyrkan finns en mekanisk Walker-orgel från år 1965, 9 stämmor.

Degerby kyrka är öppen endast då det är program i kyrkan eller på begäran (tel. 040-534 7853 (församlingsmästare Korander).

I kyrkan finns ca 200 sittplatser.

Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 14.3 kl. 10.00

Degerbyvägen 10, 10160 Degerby

Högmässa

4. s. i fastan
må 5.4 kl. 10.00

Degerbyvägen 10, 10160 Degerby

Högmässa

Påskannandag