Degerby kyrka

Degerbyvägen 10 , 10160 Degerby
(09) 221 9030

Degerby kyrka

Kyrkan i Degerby byggdes 1931-1932 och restaurerades år 1977. Arkitekten heter Bertel Liljequist. Kyrkan är en långkyrka och klockstapelspiran är byggd i empire stil. Efter andra världskriget hörde kyrkan till Porkala området som arrenderades till Sovjetunionen fram till år 1956. Kyrkan invigdes på nytt 1958 efter att området återlämnades till Finland. I kyrkan finns en mekanisk Walker-orgel från år 1965, 9 stämmor.

Degerby kyrka är öppen 13.6-7.8.2022 kl 11-15 samt enligt överenskommelse (tel. 040-534 7853 (församlingsmästare Korander).

I kyrkan finns ca 200 sittplatser.

Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

fr 10.6 kl. 10.00

Degerbyvägen 10, 10160 Degerby

Högmässa

5. söndagen efter pingst
sö 12.6 kl. 10.00

Degerbyvägen 10, 10160 Degerby

Högmässa

Treeninghetssöndagen