Degerby kyrka

Degerbyvägen 10 , 10160 Degerby
(09) 221 9030

Degerby kyrka Kyrkan i Degerby byggdes 1931-1932 och restaurerades år 1977. Arkitekten heter Bertel Liljequist. Kyrkan är en långkyrka och klockstapelspiran är byggd i empire stil. Efter andra världskriget hörde kyrkan till Porkala området som arrenderades till Sovjetunionen fram till år 1956. Kyrkan invigdes på nytt 1958 efter att området återlämnades till Finland. I kyrkan finns en mekanisk Walker-orgel från år 1965, 9 stämmor.

Degerby kyrka är öppen sommartid 10.6 - 20.8 kl 10-16 annars endast då det är program i kyrkan eller på begäran.
I kyrkan finns ca 200 sittplatser.
Parkering
Toalett
Handikapp

Läge på kartan

Evenemang

må 13.4 kl. 10.00

Degerbyvägen 10, 10160 Degerby

sö 10.5 kl. 10.00

Degerbyvägen 10, 10160 Degerby

Andakt på nätet

4 s. e. påsk