Grattis - ni ska gifta er!

Äktenskapet är en uppgift och gåva given av Gud och står under hans särskilda beskydd. Äktenskapet är en relation och ett förbund mellan man och kvinna, familjens fundament. I och med vigseln binder de sig offentligt vid varandra och förbundet får kyrkans välsignelse och samhällets godkännande. Vigseln är en gudstjänst, då makarna tar emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv.

Förutsättningar och förberedelse för vigsel 

Det första steget i förberedelserna är att göra hindersprövning för vigseln (intyget över hindersprövningen är ikraft 4 månader). Det kan göras på församlingskansliet eller på magistraten. För kyrklig vigsel fordras att båda makarna är skriftskolgångna medlemmar av kyrkan. Församlingens egna präster och kantor kan bokas via kansliet. Om annan präst eller kantor önskas tar brudparet själva kontakt. Kyrkan bokas via kansliet.

 

Vigselsamtal

Vid vigselsamtalet förbereds vigseln vad gäller praktiska detaljer och samtal med tanke på vigseltalet. Ritual och psalmer gås igenom och bestäms. Kontakt till kantorn görs separat med tanke på musiken. Vid valet av musik är det viktigt att tänka på att vigseln är en gudstjänst. Vigselövning kan vid behov också ske före vigseln.

 

Välsignelse av äktenskap

Om makarna inte är medlemmar av kyrkan sker vigseln civilt och bokas via magistraten. Om välsignelse önskas kan detta ske i kyrkan efter att vigseln ägt rum. Välsignelse av äktenskap är till sin utformning ganska lik kyrklig vigsel, och den egentliga olikheten är att inte vigselfrågorna ställs och att ringarna inte utväxlas.

Vigselkväll 19.9.2019
Vigselkväll 19.9.2019
Bröllopsbild

Ta kontakt

Församlingskansli

Öppet måndag - torsdag kl. 9-12

Tfn (09) 2219 030

Telefax (09) 2961 212

E-post: inga.kansli@evl.fi

Adress: Bollstavägen 2 A (PB 5), 10211 Ingå