Hindersprövning

Man ansöker om hindersprövning antingen i brudens eller brudgummens församling eller hos magistraten.
Prövningen resulterar i ett hinderlöshetsintyg, som  fås tidigast 7 dagar efter att ansökan inkommit och är i kraft i 4 månader.
När intyget om hinderslöshet är klart kan ni avhämta det från församlingskansliet eller få det hemskickat per post till angiven adress. Intyget ges till vigselförrättaren i samband med vigselsamtalet.

Man kan sätta igång hindersprövningen genom att tillsammans besöka församlingskansliet för att fylla i en blankett för ansökning om hindersprövning. Man kan också fylla i blanketten för ansökning om hindersprövning hemma och posta den till församlingskansliet: Ingå församling, PL 5, 10210 Ingå. Om man väljer att fylla i blanketten hemma ska underskrifterna bestyrkas av två vittnen.

Blankett för ansökning om hindersprövning

 
Lysning

I samband med hindersprövningen kan ni också komma överens om lysning till äktenskap i kyrkan på en överenskommen söndag före vigseln. Man kan också tacka nej till lysning i kyrka.