Hindersprövning

Med prövningen förvissar man sig om att det inte finns lagliga hinder för vigsel.

Hindersprövningen kan begäras antingen via ev.luth. kyrkans e-tjänst hindersprövning, genom att besöka din hemförsamling eller genom att per post skicka begäran om hindersprövning (PDF, öppnas i ny flik)Öppna länk i ny flik. Också magistraten kan utföra prövningen, men där finns inte tillgång till de uppgifter om skriftskola som kyrklig vigsel kräver.

Hindersprövning begär ni tillsammans, senast sju dagar före vigseldagen. Det är ändå bra att sköta saken i god tid före vigseln. Intyget är i kraft i fyra månader.

Om ni önskar lysning till äktenskap i kyrkan, vänligen meddela detta till församlingskansliet ca en vecka innan.

Läs mer om hindersprövning – evl.fi

De som ska vigas kyrkligt ska vara medlemmar av kyrkan och ha genomgått konfirmandundervisning. Är den ena av de förlovade inte medlem av kyrkan, kan vigseln förrättas kyrkligt om den som inte tillhör kyrkan tillhör någon annan kristen kyrka eller ett kristet trossamfund. En vigsel kan förrättas också t.ex. hemma eller på festplatsen.