Bild från kyrkorådets sammanträde 23.2.2023. På bilden fr. vänster: Seija Korhonen, (ek.chef), Erkki Päivärinta, Sinikka Kontio, Tom Sjöblom (kyrkoherde), Nina Långstedt, Maria Wasström-Sarkola, Eivor Österholm, Peter Arnkil, Katarina Nyholm, Hans-Anders Unnérus & Ulla Päivärinta. På bilden fattas rådsmedlemmarna Kristian Westerholm & Tanja Ljungqvist. 


Peter Arnkil

Medlem i kyrkofullmäktige 2023-26 och medlem i kyrkorådet 2023-24

Soile Gustafsson

Medlem i kyrkofullmäktige 2024-2026 samt suppleant i kyrkorådet 2023-2026

Annika Holmström

Medlem i kyrkofullmäktige 2023-26 och suppleant i kyrkorådet 2023-24

Anitta Kivirinta

Medlem i kyrkofullmäktige 2023-26 och suppleant i kyrkorådet 2023-24

Sinikka Kontio

Medlem i kyrkofullmäktige 2023-26 och medlem i kyrkorådet 2023-24

Tanja Ljungqvist

Medlem i kyrkofullmäktige 2023-26 och medlem i kyrkorådet 2023-24

Nina Långstedt

Medlem i kyrkofullmäktige 2023-26 och medlem i kyrkorådet 2023-24

Katarina Nyholm

Medlem i kyrkofullmäktige 2023-26 och medlem i kyrkorådet 2023-24

Erkki Päivärinta

Medlem i kyrkorådet, viceordförande 2023-24

Ulla Päivärinta

Medlem i kyrkofullmäktige 2023-26 och suppleant i kyrkorådet 2023-24


Hans-Anders Unnérus

Medlem i kyrkofullmäktige 2023-26 och medlem i kyrkorådet 2023-24

Kristian Westerholm

Medlem i kyrkofullmäktige 2023-26 och medlem i kyrkorådet 2023-24

Viviann Westermark

Medlem i kyrkofullmäktige 2023-26, viceordförande 2023-24

Eivor Österholm

Medlem i kyrkofullmäktige 2023-26 och medlem i kyrkorådet 2023-24