Beslutsfattande i Ingå församling

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i församlingarnas ekonomi. Medlemmarna i kyrkofullmäktige utses genom församlingsval. Mandatperioden är 4 år.

Kyrkorådet leder församlingens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Det verkar också som beredande och verkställande organ för kyrkofullmäktige. Medlemmarna väljs av kyrkofullmäktige. Mandatperioden är 2 år. Som ordförande fungerar kyrkoherden.

 

Kyrkofullmäktiges sammanträden våren 2023 kl 18:

12.1.2023

  9.3.2023

11.5.2023

 

Kyrkorådets sammanträden våren 2023 kl 18:

26.1.2023

23.2.2023 

30.3.2023

27.4.2023

25.5.2023.