Församlingskansliet och ekonomibyrån

 

Öppet måndag - torsdag kl. 9-12

Tfn (09) 2219 030

Telefax (09) 2961 212

E-post: inga.kansli@evl.fi

Adress: Bollstavägen 2 A (PB 5), 10211 Ingå

 

Församlingskansliet kan kontaktas i ärenden som gäller bl.a. dop, vigsel och begravning. Här kan du också reservera församlingens utrymmen samt få information om församlingens verksamhet.

I anslutning till församlingskansliet finns ekonomibyrån, som sköter om bl.a. ekonomi, personalärenden, fastigheter och begravningsväsendet. Ekonomichef Seija Korhonen ansvarar för ekonomibyrån.

Personalens kontaktuppgifter

 

 

 

 

Församlingshemmet
Församlingshemmet