Kyrkofullmäktige 2023-2026

Peter Arnkil

Soile Gustafsson

Annika Holmström

Anitta Kivirinta

Sinikka Kontio

Tanja Ljungqvist

Nina Långstedt

Katarina Nyholm

Ulla Päivärinta

Maj-Len Sellman-Heikkinen

Hans-Anders Unnérus

Maria Wasström-Sarkola (ordförande)

Kristian Westerholm

Viviann Westermark

Eivor Österholm

 

Hannu Pesonen, suppleant nr 1

Sanna Lindholm, suppleant nr 2

Carola Dahlqvist, suppleant nr 3

 

 

Kyrkorådets medlemmar 2023-2024

 

Tom Sjöblom (ordf.)

Ordinarie medlemmar samt personliga suppleanter:

Erkki Päivärinta (viceordf.) (Lars Lindholm, personlig suppleant)

Peter Arnkil  (Hannu Pesonen, personlig suppleant)

Sinikka Kontio (Soile Gustafsson, personlig suppleant)

Tanja Ljungqvist (Ulla Päivärinta, personlig suppleant)

Nina Långstedt (Annika Holmström, personlig suppleant)

Katarina Nyholm (Margita Björklöf, personlig suppleant)

Hans-Anders Unnérus (Anitta Kivirinta, personlig suppleant)

Kristian Westerholm (Magnus Ljungqvist, personlig suppleant)

Eivor Österholm (Krister Wasström, personlig suppleant).

 


 

 

Klubba

Ta kontakt

 

 

 

Tom Sjöblom (kyrkoherde)

Ordförande för kyrkorådet

Tel: 040 485 1045